Category Archives: Sanja Štampalija

PhotoMerge / Uklapanje

Vizualizacija za provjeru konzervatora, te promociju neizgrađenog objekta.